JOM JENGUK BLOG SAYA

Friday, 2 December 2011

CONTOH RPH


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN              : BAHASA MELAYU
TAHUN                                    : 1 AMIN
BILANGAN PELAJAR          : 30 ORANG
TARIKH                                   : 9.11.2011
MASA                                     : 8.00 PAGI HINGGA 8.30 PAGI
TEMA                                     : MARI BERTANI
TAJUK                                    : BUAH-BUAHAN
   FOKUS UTAMA                   :
2.2    Membaca dan memahami perkataan, rasa dan ayat  
         daripada pelbagai  sumber dengan sebutan yang betul.
    2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai
         bahan bacaan dengan sebutan yang betul
3.3    Membina dan menulis perkataan,  frasa dan ayat dengan
         betul
3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi
         diftong, vokal  berganding, digraf dan konsonan  
         bergabung dengan betul

HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir pengajaran , murid dapat :
1.    Membaca lima ayat tunggal daripada pelbagai bahan  
                                                           bacaan dengan sebutan yang betul.
2.    Membina dan menulis lima perkataan dengan betul

PENGISIAN KOKURIKULUM : i.   Ilmu  :  Sains,  Muzik  dan kesihatan
        ii.  KBT   :  Belajar Cara Belajar  -  Kontekstual
SISTEM BAHASA                 : Tatabahasa   :  kata nama am, kata adjektif
MEDIA                                     : Bahan maujud, kad gambar, CD  lagu, video
MASA
AKTIVITI
PENGISIAN KURIKULUM
CATATAN

Induksi Set
5 minit

1. Guru menunjukkan sebuah  
     bakul
2. Guru memberi klu
3. Guru meminta murid meneka isi
    kandungan yang terdapat di
    dalam bakul
4. Murid yang betul meneka diberi
    Ganjaran

Kotak

Langkah 1
5 minit

1.Guru menunjukkan gambar      buah-buahan 
2 .Guru meminta murid meneka
    dan mengeja  nama buah-
    buahan yang ditunjukkan
3.Murid menulis perkataan nama
   buah-buahan di papan putih
   berdasarkan gambar  yang    
   dipaparkan.
4. Murid mengeja beramai-ramai.

KBT :
Kontekstual
Kajian Masa Depan
Fasa imaginasi
Fasa tindakan
Keusahawanan
Nilai:
Bersyukur, rajin
Ilmu :
Kesihatan

Kad perkataan
Kad gambar
-          Mata kucing
-          Laici
-          Nona
-          Limau bali
-          Delima

Langkah 2
7      minit

1. Guru membaca petikan pendek tentang buah-buahan
2. Murid  membaca petikan secara kelas
3. Murid membaca secara individu dan rakan lain menyemak
4.  Guru dan murid bersoaljawab tentang petikan yang dibaca.

Sistem Bahasa:
-Kata nama am
-Kata adjektif

Petikan cerita
-          lampiran

Langkah 4
10 minit

1.  Muird mendengar arahan guru
2. Murid memadankan gambar
    yang betul berdasarkan  
    gambar.
3.  Murid mewarnakan gambar

KBT :
Kontekstual
Ilmu:
Kesihatan
Lembaran kerja

Penutup
3 minit

1.  Murid membaca seni kata lagu secara kelas.
2.  Murid menyanyi mengikut rentak seni kata lagu ‘ Buah-buahan’ mengikut visual yang dipaparkan.

KBT :
Kontekstual
Ilmu:
Muzik
Lampiran 1
Senikata lagu


Pentaksiran
1.  Murid membaca kata nama am dan kata adjektif yang terdapat dalam petikan.

Sistem Bahasa:
-Kata nama am
-Kata adjektif

Pemulihan
1.  Murid  membaca kad perkataan berdasarkan gambar.
2.  Murid memadankan gambar dengan perkataan .
Kad perkataan
Kad  gambar
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...