JOM JENGUK BLOG SAYA

Wednesday, 19 October 2011

Bahasa Kiasan (i) : contoh dan fungsiSumber : Gurukah aku.... NORBI HUSSIN
Bahasa kiasan ialah jenis bahasa yang menghuraikan sesuatu dengan cara mengkiaskannya kepada perkara lain, sama ada dengan menyebutkan bandingan secara langsung atau mengandaikan perbandingan itu.

Sebagai contoh ialah ungkapan"manisnya seperti lautan madu". Ini ialah contoh kiasan yang menyebutkan bandingan secara langsung. Dalam contoh ini sifat manis itu secara langsung dibandingkan dengan lautan madu.  Contoh-contoh lain bahasa kiasan yang menyebutkan bandingan ialah : "Matanya merah seperti sebiji saga" dan "Hatinya hancur bagai kaca terhempas ke batu".  Unsur perbandingan dapat dilihat melalui penggunaan perkataan "seperti" dan "bagai".

Contoh kedua pula ialah kiasan yang tidak menyebutkan bandingan secara langsung:Marahnya bernyala-nyala.  Bernyala-nyala biasanya digunakan untuk menyatakan keadaan api, tetapi dalam ungkapan di atas, sifat bernyala-nyala telah dipindahkan kepada keadaan marah.  Dengan kata lain, sifat marah telah dibandingkan dengan keadaan api yang bernyala-nyala.  Contoh-contoh lain bagi kiasan yang tidak menyebut bandingan : Karam dalam lautan percintaan dan Kutu embun.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...